Zámek Valtice

zveřejněno: 07.10.2020

Zámek Valtice tvoří druhou neméně významnou část Lednicko-valtického areálu. Nachází se ve stejnojmenném městě Valtice a tvoří tak společně s kostely jeho dominantu.

Původně byl zámek gotickým hradem. Ten byl však upravován přes renesanční až po současnou barokní podobu, kterou mu vtiskl italský architekt Domenico Martinelli a Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Stejně jako Lednický zámek patřily i Valtice rodu Lichtenštejnů.

Na nepatrném návrší valtického náměstí se tedy rozkládá komplex budov zámku, který navazuje na původní hrad. Ten byl nejspíše vybudovaný pasovskými biskupy. V 15. století došlo k přebudování valtického sídla Lichtenštejnů a vznikl tak pozdně gotický hrad. Tato podoba mu však dlouho nezůstala a v 16. století se mění celé sídlo na renesanční zámek se dvěma věžemi vpředu. Nejdůležitější etapu svého vývoje zažily Valtice až koncem 17. století. Došlo tak k úpravě zámku do dnešní podoby – barokní.

Zámek tvoří třípatrová čtyřkřídlá budova, u které se zachovaly dvě nárožní věže z období renesance. Průčelní fasáda je bohatě zdobena sochami a středová osa je zvýrazněna vstupním portálem a věží. Zámek je doplněn i o budovu divadla z 18. století, které svým designem ve své době konkurovalo i císařskému divadlu ve Vídni.

Důležitou součástí zámku jsou interiéry, které jsou bohatě vybaveny tapetami, štukovou výzdobou a gobelíny. Samotné pokoje jsou opět neseny v duchu baroka. Tento styl podtrhují nejen obrazy, ale i nábytek.  Významným prvkem celého interiéru je tzv. enfiláda začínající zrcadlovým sálem a pokračuje přes pracovnu až do pokojů kněžny. Je to druhá nejdelší enfiláda v Evropě. První se nachází ve vídeňském Schönbrunnu.

Jako většinu zámků doplňují i Valtice rozlehlé zahrady v anglickém stylu. Samotný park byl založen v roce 1727. V 19. století byl však přebudován do současné podoby s dalekými průhledy. Celková rozloha parku je necelých 15 ha. Opět zde najdeme romantické stavby jako je například Dianin chrám zvaný Rendezvous, kolonádu na Reistně, letohrádek Belvéder a další.

Stejně jako zámek Lednice i zámek Valtice spadá do dědictví UNESCO a je chráněn jako národní kulturní památka.

¨

 

Napište nám a třeba další skvost bude Váš

 

Vaše Kateřina Štampachová

Hlavní architekt AAA Projekt